Muzikos terapija

Muzikos terapija

Muzikos terapija siejama su potencialių vystymosi galimybių ir poreikių realizavimu bei sutrikimų korekcija.

Ji teigiamai veikia asmens raidą:

  • Fizinę: stiprina smulkiąją ir stambiąją motoriką, akių ir rankų judesių koordinaciją, klausos, kalbinius įgūdžius;
  • Pažintinę: lavina dėmesį, atmintį, skatina aplinkos tyrinėjimą bei pažinimą, intelekto vystymąsi;
  • Socialinę – emocinę: ugdo emocinį intelektą, skatina pozityvų, konstruktyvų elgesį ir emocijas; lavina socialinius įgūdžius, stiprina pasitikėjimą savimi, saviraišką, kūrybiškumą, vaizduotę.
  • Suteikia atsipalaidavimą bei teigiamas emocijas.

Straipsniai

Muzikos užsiėmimai

Geri muzikos instrumentai