Muzikos terapijos paskaita/ praktinis seminaras

Kaip išauginti sėkmingą asmenybę? Muzikos terapijos metodai darniam vaiko vystymuisi“

Daugelis tėvų svajoja apie sėkmingą ir laimingą vaikų ateitį, darniai susiklosčiusius santykius, pilnavertį gyvenimą. Dažnai nujaučiame, ko tam reikėtų. Tačiau realybei paspaudus einame į kompromisą su vidiniais jausmais, kaip turėtų būti, ir su tuo, ką tenka rinktis. Ar visada pasirinkimas vaiko naudai? Apie užsitęsusią neharmoningą situaciją praneša vaiko nervingumas, nepakantumas, hiperaktyvumas ar apatiškumas, dėmesio neišlaikymas, pyktis, apetito stoka, nenoras mokytis ir kiti būdai, kuriais vaikas signalizuoja apie savo poreikius, patiriamą vidinę įtampa. Dėl ilgalaikio streso silpsta imunitetas, vaikas ima sirgti. Vaistų pagalba numalšiname simptomus ir nesigiliname į esmines priežastis. Atrodo, nėra galimybių, nes nežinome, ir tęsiame užburtą ratą.

Tik esant ryškiems vaiko raidos, elgesio ar emocijų sutrikimams kreipiamės pagalbos į specialistus, o tada nustembame, kaip pasikeičia vaiko elgesys, atsiskleidžia gebėjimai, vaikas tarsi užauga, ima jaustis laimingu.

Priešingu atveju nerealizuoti vaiko poreikiai pripratina susitaikyti, prisitaikyti ir gyventi nepilnavertį gyvenimą, išgyventi. Juk esminiais vaiko asmenybės formavimosi metais jis įgauna suvokimą apie jį supantį pasaulį ir savo galimybes jame, susiformuoja vidinių įsitikinimų pagrindas, kuris lemia ateities sėkmę arba nesėkmes.

Mūsų dienų vaikų gyvenimo aktualijos: daug laiko praleidžiama atskirai, per maži vaikai atskiriami nuo tėvų, tai daroma nesaugiai, trūksta bendravimo įgūdžių, žinių apie vaikų esminius poreikius ir raidos ypatumus, vaikus supa jų vystymąsį ribojanti aplinka, stebimas kokybiško tėvų dėmesio trūkumas, gilaus artimo emocinio ryšio nebuvimas.

Tvirtas emocinis ryšys

Muzikos terapija – vaikų pasaulio džiaugsmas

Muzikos terapijos metu vaikui/ šeimai suteikiama saugi erdvė, kuriamas artimas emocinis ryšys, suteikiamas palaikymas, kokybiškas dėmesys, patenkinami esminiai vaiko poreikiai, skatinamos plačios vystymosi galimybės. Galima teigti, kad muzikos terapija – tai septyni viename: bazinių vaiko poreikių patenkinimas, vaiko sveikatos ir fizinės raidos stiprinimas, emocinio ryšio kūrimas, pažintinių ir socialinių įgūdžių lavinimas bei dvasinis ugdymas, kuriant vaiko ateičiai reikšmingus vaizdinius,  nukreipiant dėmesį į esmines vertybes. O taip pat šeimos palaikymas ir gerovės šeimoje kūrimas. Muzikuodami visi drauge galime užpildyti trūkstamas grandis, pastiprinti, palaikyti, sukurti naujas.

Muzikos terapija sėkmingai taikoma neišnešiotiems vaikams, vaikams turintiems raidos ir elgesio sutrikimų – autistiškiems, dauno sindromo, cerebrinio paralyžiaus vaikams ir kt., turintiems mokymosi sunkumų, patyrusiems traumą.

Tad kviečiu susipažinti su esminiais muzikos terapijos principais artėjančiame susitikime ir atrasti pokyčių galimybę jūsų šeimai, tarpusavio santykiams, vaiko gerovei ir sveikatai, laimingai ateičiai. Juk grūdus sėjame šiandien, o daigeliai pasirodys rytoj.


Apie lektorę Nadežda Kiseliova-Žukovska skaitykite čia

Trukmė 1 – 1,5 val., kaina sutartinė. Seminarą galima papildyti praktine MT metodų pristatymo, darbo su vaiku/ vaikų grupe dalimi.